Niklas Lohmann

Niklas Lohmann in Korta tips

TIPS: Ett planeringsverktyg där du fyller i hur många ni är i familjen och hur länge du vill skapa beredskap för. Sedan skapas en lista. Bra och enkelt!

Personlig checklista

View original

Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on Förberedd!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or