Niklas Lohmann

Niklas Lohmann in Korta tips

Funderar du på en bug-out bag? Tips är att titta på denna typ av videos, där någon tänkt länge och går igenom sin packning. Man får alltid bra idéer och lär sig. Har du några tips på bra videos eller checklistor för bug-out bag?

Utrustning | Vad jag brukar ha med mig i min lilla ryggsäck

Visar här vad jag har med mig i min lilla ryggsäck.

View original

Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on Förberedd!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or