Niklas Lohmann

Niklas Lohmann in Korta tips

Dagens tips - en video där Örn Malm går igenom '10 saker du bör ha hemma' Inspirerande video och… skön dialekt 🙂

KRISBEREDSKAP HEMMA - Lista på 10 saker du behöver skaffa innan krisen slår till [Prepping Sverige]

KRISBEREDSKAP HEMMA: https://ornmalm.com/krisberedskap-hemma/ Prenumerera på ÖrnMalm Nyhetsbrev för senaste nytt inom vandring och friluftsliv: https://ornmalm.com/#prenumerera I denna video listar vi upp 10 saker som du behöver införskaffa till ditt hem INNAN du ställs inför en krissituation. En krissituation kan exempelvis vara ett längre strömavbrott som slår ut värme, vatten och elförsörjningen till ditt hem. KRISBEREDSKAP HEMMA - LISTA PÅ 10 SAKER SOM DU BEHÖVER INFÖRSKAFFA: ...

View original

Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on Förberedd!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or