Niklas Lohmann

Niklas Lohmann in Korta tips

Har du sett Samhällskollaps? Ett antal olika scenarier där bla Felix Herngren testar paneler av beslutsfattare.

Samhällskollaps – 3. Simulering orkan

Simulering av en orkan som orsakar svåra översvämningar i Skåne. Camilla och Felix översvämningssäkrar Camillas hus och Camilla inspekterar skyddsvallarna i Kristianstad. Medverkande: f.d. justitieminister Thomas Bodström, Andreas Bengtsson, Räddningstjänsten i Kristianstad, Frida Sjöstedt, Länsstyrelsen Skåne, Jan Thörnqvist, fd insatschef Försvarsmakten, Camilla Asp, MSB, och Thomas Warberg, Civilförsvarsförbundet. Del 3 av 6.

View original

Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on Förberedd!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or