Niklas Lohmann

Niklas Lohmann in Korta tips

👋 Ett smart tips och aktuellt. Har du undrat hur uppvärmning av mat går till i ett skyddsrum? Här får du ett konkret tips. Passa även på att följa denna YouTube kanal. Bra med andra solida råd om prepping 👍

Värma mat i skyddsrum

MSB rekommenderar att man inte har med sig bränslen för exempelvis friluftskök ner i skyddsrum. Jag tipsar om hur man kan värma mat i skyddsrum utan att använda friluftskök. Man kan värma med hjälp av Värmepåse, Ration heater, Flameless Ration Heater, FRH.

View original

Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on Förberedd!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or