Niklas Lohmann

Niklas Lohmann in Korta tips

Vatten vid kris - hur planera?

View original

Niklas Lohmann

Niklas Lohmann

Vi pratar i denna video om att Sverige ofta har bra vatten. Tips: här kan du utforska vattnet nära dig: https://www.vattenmyndigheterna.se/hitta-ditt-vatten.html
Do you want to read more like this? Hit subscribe. It’s FREE!

Never miss out on Förberedd!

Community negotiated deals. Exclusive events. Posts. Polls and more. Free to members.

or